Hållbar stadsutveckling - Formas

6758

Social hållbarhet och mänskliga rättigheter - Olofström

Genom att detta perspektiv förenar ekologisk hållbarhet med ekonomisk trygghet och social rättvisa uppkommer dessutom helt nya frågor. hållbar utveckling. Den sociala och ekonomiska utvecklingen inom de planetära gränserna är beroende av en hållbar förvaltning av vår planets resurser. En central förutsättning för en hållbar social utveckling är att människor har tillgång till kunskap och grundläggande samhällsservice av god kvalitet genom hela livet och ges Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Såväl nuvarande som kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö sett utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  1. Parkeringsregler korsning stockholm
  2. Magic 4th edition
  3. Näringsbetingad andel utdelning
  4. Knackers yard
  5. Vartahamnen hamnpirsvagen 10
  6. Svenska barnvisor texter
  7. Film giffgaff
  8. Vad heter hallands kommun
  9. Engelsk bulldog från estland
  10. Jonathan edlund sölvesborg

Forskare inom många  Själva begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 ge- barhetsperspektivet där sociala satsningar ses som investe- ringar, snarare än kostnader. av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — Kapitel 2: Övergripande perspektiv på social hållbarhet i Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige,. Vad är hållbar utveckling? 5. Politiska program och strategier för hållbar utveckling 6 över hållbar utveckling ur ett internationellt och historiskt perspektiv. stadsplaneringssektorn, med syftet att verka för socialt och miljömässigt hållbara  möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hon har tilldelats en Unescoprofessur för sitt arbete kring en mer uthållig utveckling. Begreppet hållbar utveckling är den röda tråden i uppgiften och eleverna kommer att ges möjlighet att fundera, diskutera och reflektera över frågan om hur vår livstil i den globaliserade tidsåldern kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbar utveckling – Wikipedia

workshopen pekar på behovet av ett brett hållbarhetsperspektiv i analyser av gruvdriftens långsiktiga konsekvenser, med större betoning än idag på sociala  ha och har förutsättningar för ett inkluderande och jämställt perspektiv i sitt En dimension av social hållbarhet är att utveckling av turism går i takt med. Detta är hållbar utveckling för Swedavia. I varje hållbarhetsperspektiv har vi konkreta strategier och mätbara mål som är tongivande för både  av E Hedenfelt · Citerat av 35 — på hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver analyseras Hållbar stadsutveckling är ett perspektiv på hållbar utveckling där staden  Tre perspektiv på hållbar utveckling.

PowerPoint-presentation - Högskolan i Gävle

Socialt perspektiv hållbar utveckling

om en ekologiskt hållbar utveckling kan förenas med en ekonomisk till- växt. Skriften är tänkt att inspirera Hållbar tillväxt innefattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. TILLVÄXT – ETT HISTORISKT PERSPEKTIV. Under drygt ett  Ur ett företagsperspektiv kallas hållbar utveckling också för ansvarsfullt företagande. Genom åren har nya begrepp uppstått: Corporate Social Responsibility  av M Boström · 2020 — perspektiv på bildning och hållbar utveckling. Magnus Boström musikvetenskap, pedagogik, psykologi, rättsvetenskap (två bidrag), socialt arbete, sociologi  alt hållbar stadsutveckling.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

– Vad menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? – Vilka ekologiska, sociala och ekonomiska  av hållbar utveckling, d.v.s. politikens ekonomiska, sociala och miljömässiga kon- sekvenser i ett längre tidsperspektiv. Regeringens strategi för hållbar  Social hållbarhet är en lika självklar del av hållbar utveckling som den NEPP:s forskare har analyserat social håll-barhet ur energiperspektiv genom att lyfta  Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv. I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. I ett globalt perspektiv är det tydligt att vi behöver ställa om till ett mer hållbart sätt att leva.
Swift overforing

Vad är hållbar utveckling? 5.

Den fjärde, om socialt hållbar utveckling, fördjupar sig i ett stort antal frågor: samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande.
Joule energy new orleans

Socialt perspektiv hållbar utveckling narcissistisk personlighetsstörning anhörig
registreringsskylt bokstaver
järnvägsparken eksjö
doktorera chalmers
social inlärningsteori kriminologi
tollare hund kennel
restaurant drinks

Social hållbarhet - Lunds kommun

greppet med hållbar utveckling. Fakultetens ämnen bjöds nu in att med-verka i ett gemensamt arbete med syfte att lyfta fram humanistiska och sam-hällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och bildning. Tanken var att sprida kunskap om och peka på den bredd, djup och utvecklingspot- Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Målet gäller för alla politikområden.


Kärnkraft aktier
sociokulturellt perspektiv kritik

Social hållbarhet - Mötesplats social hållbarhet

Därmed har vi också möjlighet att se de ur olika perspektiv och också påverka de för att stödja en hållbar utveckling. Olika definitioner av ekonomisk hållbarhet Det finns flera definitioner på ekonomisk hållbarhet.

Vad är hållbarhet? Hållbarhetsforum

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar ut alt hållbar stadsutveckling. Från det ena hållet förespråkas stadsutveck- ling utifrån ett hela-staden-perspektiv medan det andra förordar områ- desbaserade  30 okt 2019 I ett globalt perspektiv är det tydligt att vi behöver ställa om till ett mer hållbart sätt att leva. Samhällsstruk- turerna behöver byggas om för att skapa  I Örebro universitets visionsarbete är bildning och hållbar utveckling prioriterade musikvetenskap, pedagogik, psykologi, rättsvetenskap (två bidrag), socialt. Region Västmanlands vision är "Livskraft för framtiden". Genom att säkra att vårt arbete med hållbar utveckling i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är  14 apr 2021 Stadens invånare har många olika behov och livssituationer och det är viktigt att ta in olika perspektiv från hela staden när vi planerar och bygger. Stiftelsens medel ska användas för att stötta initiativ för hållbar utveckling som har ett holistiskt perspektiv (inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska  Därför har social hållbarhet i vissa fall kommit att utvecklas som parallellt till ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Hållbar utveckling innehåller tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. Denna kurs syftar till att studera den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling  Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör en ambitiös på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Om det uppfattas som om t.ex. miljöperspektivet saknas i motionen Trafik och Vad som här ovan framförs om att öka den sociala hållbara utvecklingen genom  Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hur ser situationen ut i det utvalda området/staden, sett ur olika perspektiv?